☰ MENU
Facebook Instagram YouTube

Pravidla soutěže Czech and Slovak PhotoGirl

I. Prohlášení

Czech & Slovak Photo Girl (dále jen soutěž) je soutěž, jejímž hlavním mottem je naplnění myšlenky zdravého životního stylu, aktivního využití volného času a v neposlední řadě schopnost zaujmout na sociálních sítích. Snaží se přivézt mladé lidi k volnočasovým aktivitám a k zamyšlení se nad každodenním počínáním v souvislosti se zdravotním stavem každého člověka. Výhradně se vymezuje proti jakékoli formě ničení zdraví a tělesné schránky jako například kouření, nadměrného požívání alkoholu a užívání drog. Smyslem projektu je spíše sport, zdraví a seberealizace. Ruku v ruce s mottem soutěže jde také hledání dívek či žen, které touží po tom být moderní, úspěšné a zároveň pečující o své tělesné i duševní zdraví. Na cestě k úspěchu jím soutěž pomáhá formou prezentace na webových stránkách a v médiích. Soutěž je vyhlašována společností PhotoGirl s.r.o., sídlem V předpolí 1306/7, Praha 10, 100 00, IČ: 04937317 (dále jen vyhlašovatel).
Tato obecně závazná pravidla soutěže Czech & Slovak Photo Girl (dále jen pravidla) se řídí právními předpisy České republiky a Slovenské republiky.

II. Termíny soutěže

Soutěž začíná 1.11. 2023 končí slavnostním finále na podzim 2024. Registrace soutěžících proběhne na webových stránkách www.photogirl.cz a www.photogirl.sk  a nebo při castinzích.

III. Organizace soutěže  

 • ZÁKLADNÍ KOLO – soutěžící zašle do soutěže minimálně 4 fotografie, podmínkou je vyplnění přihlášky a souhlas s pravidly soutěže. Na Facebookové stránce soutěže dát ´´LIKE´´ a sdílet  ´´jsem přihlášená do Czech&Slovak PhotoGirl 2021´´. Informovat o přihlášení na svém Instagramu. Fotkou, nebo Insta Story s označením @czechslovakphotogirl a popiskem se zmínkou, že soutěží. Dále také soutěžící začne sledovat profil @photogirl_czsk.
 • INTERNETOVÉ KOLO – dívky se budou snažit prezentovat na oficiálním webu soutěže a prostřednictvím sociálních sítí. K tomu jim budou k dispozici osobní profily na oficiálním webu a soukromé profily na vlastních sociálních sítích, ze kterých budou čerpat oficiální sociální sítě soutěže.
 • VEŘEJNÉ KOLO - veřejné castingy po městech v ČR a SR. Místa a data budou upřesněna v průběhu. Dle situace spojené s šířením koronoaviru si pořadatel vyhrazuje možnost kdykoli udělat změnu tohoto bodu v celém jeho znění.
 • SEMIFINÁLE - produkce soutěže vybere na základě internetového kola, castingů a setkání x semifinalistek. Počet semifinalistek se mění na základě účasti, kvality soutěžících a potřeb pořadatele. Vždy bude určen a oznámen.
 • FINALISTKY - ze semifinalistek porota vybere finalistky
 • FINÁLE - slavnostní vyhlášení vítězek, na které bude pozváno x dívek, které nejvíce zaujmou porotu a souběžně budou aktivní v soutěži – vítězka vybraná na místě odbornou porotou získá titul Czech&Slovak Photo Girl 2024.

IV. Soutěžní kategorie

 • oficiální soutěž pro fotogenické dívky a ženy o titul Czech & Slovak Photo Girl 2024 - na základě rozhodnutí odborné poroty. Základem je přihlášení se do základního kola soutěže ve formuláři na webových stránkách www.photogirl.cz nebo www.photogirl.sk
 • doplňkové soutěže vyhlašuje vyhlašovatel:
 • PhotoGirl Public - cena veřejnosti
 • PhotoGirl Sympatie Poroty - cena pro nejsympatičtější finalistku
 • PhotoGirl Social Network - pro nejaktivnější dívku v soutěži na sociálních sítích a online světe

V. Podmínky pro soutěžící

 • soutěžící se může stát jen osoba ženského pohlaví, s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky, která v den přihlášení do soutěže, respektive v den podpisu „Smlouvy o účasti v soutěži a následné spolupráci“, dovršila věk min. 18 let
 • soutěžící je osobou bezúhonnou a prohlašující, že se nikdy neúčastnila projektů, kdy by její obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být uveden v souvislost s erotickými či pornografickými materiály, ani jinou činností v rozporu s právními předpisy.
 • soutěžící musí podepsat souhlas s pravidly této soutěže
 • soutěžící souhlasí se zveřejněním soutěžních snímků na webových stránkách soutěže, veškerých propagačních materiálech a v rámci všech propagačních aktivit vyhlašovatele se soutěží spojených, s tímto souhlasem nesouvisí žádná finanční náhrada
 • vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv v průběhu soutěže okamžitě vyloučit soutěžící bez jakýchkoliv náhrad, pokud zjistí porušení výše uvedených podmínek, vyhlašovatel nepřipouští o této situaci žádná odvolání

VI. Administrativa soutěže

 • v základních kolech stvrzují soutěžící souhlas s pravidly vyplněním soutěžního formuláře s prohlášením
 • v dalších kolech – soutěžící dokládá svoji totožnost řádným dokladem – občanský průkaz, cestovní pas, podepisuje Smlouvu o účasti v soutěži a následné spolupráci
 • soutěžící v česko – slovenském finále podepíší s vyhlašovatelem smlouvu o zastoupení, umožňující jejich účast ve finále a veřejnou prezentaci spojenou se soutěží, uzavření pracovních smluv v případě vítězství a uzavření dalších případných pracovních smluv s návazností na účast ve finále soutěže
 • výše uvedené je nezbytnou podmínkou pro pokračování v soutěži
 • pokud se soutěžící nedostaví nebo nesplní podmínky pro účast v dalších kolech, bude nahrazena náhradnicí dle rozhodnutí vedení soutěže.

VII. Cenový fond

 • vyhlašovatel udělí věcné ceny pro finalistky v jednotlivých kolech dle možností partnerů a sponzorů, tyto ceny nejsou právně vymahatelné
 • v česko-slovenském finále vyhlašovatel, mimo výše uvedené, garantuje pro oceněné následující ceny:
 • vítězka získá týdenní zájezd dle možností pořadatele, trofej od Dalibora Šípka, zboží partnerů a další věcné ceny
 • vítězka získá titul Czech & Slovak Photo Girl 2024 
 • vítězka SMS hlasování získá titul PhotoGirl Public
 • vítězka PhotoGirl Social Network věcné ceny partnerů
 • vítězka PhotoGirl Sympatie Poroty získá věcnou cenu partnerů

VIII. Ostatní

 • soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účely soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání.
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla či soutěž zrušit
 • V návaznosti na ročník 2020, který byl silně omezen, ovlivněn a zasažen Covid-19 si pořadatel vyhrazuje právo v průběhu soutěže upravit pravidla soutěže a to v zájmu řádného průběhu soutěže. Vždy jen v případě aktuální špatné situace spojené s COVID-19.

V Praze, 14.11.2023

Finalistky Czech&Slovak PhotoGirl 2024

Přečíst

Přihlaš se k odběru novinek
a buď mezi prvními informovanými

Odebírat

Sleduj Czech and Slovak PhotoGirl i na sociálních sítích

Facebook Instagram YouTube